5233
โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน

ia

  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-11.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรจาก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งโปร่ง และตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และการเลี้ยงปลา กบ จิ้งหรีด ... Link [29/10/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
500 people like this