8704
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง

ia

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง" ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ช่วงเช้ามีกิจกรรมการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องกินลม..ชมฟาร์ม และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และประมูลของระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนสัตวศาสตร์ และเพื่อบริจาคเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยในกิจกรรมนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกว่า 450 คน ตลอดทั้งมีคณาจารย์อาวุโสให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ... [03/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
820 people like this