8441
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทำพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน เนื่องจากศาลาไม้ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชเกิดการชำรุดผุพัง ประกอบกับพื้นฐานคอนกรีตไม่ได้ระดับทำให้มีน้ำท่วมขังในหน้าฝน และระบบโคมไฟแสงสว่างโดยรอบศาลาชำรุด และจะจัดสร้างฉากหลังในศาลาประดิษฐานเพื่อเพิ่มความสวยงามน่าเคารพบูชา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 137,600 บาท ทางคณะฯ จึงใคร่ขอบอกบุญมายังบุคลากร ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช ในครั้งนี้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ นางสาวชลธร โสภณ หัวหน้างานนโยบายและแผน หรือ นางเป็นสุข วรสูตร งานคลังและพัสดุ หรือโอนเข้าบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-293941-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร 043-202361 หรือ ID line : sangad1962 ... [03/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
734 people like this