7516
สัมภาษณ์เกษตรกรเครือข่ายฯไก่พื้นเมือง...

ia

 • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้ลงพื้นที่เพื่อพบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
  นายสง่าพงษ์ วิศิษฏบุตร เกษตรกรเครือข่ายฯ บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเกษตรกรที่ได้เลี้ยงไก่มาจำนวน 10-11 รุ่นแล้ว ซึ่งถือว่าได้มีการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้เลี้ยงไก่เพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเลี้ยงไก่ในระบบโรงเรือนปิดเพื่อป้องกันโรค และอันตรายจากสัตว์ต่างๆ ในการไปพบเกษตรกรครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยจากเกษตรกรและบุคคลอื่นๆที่สนใจจะเลี้ยงไก่จากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ซึ่งสามารถติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ในคลิปวิดีโอได้เลย


  https://www.youtube.com/watch?v=KA4k4hgFq-k ... [09/12/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: /
717 people like this