7325
สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Cube กังสดาน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ระดับบัณฑิตศึกษา และทีมบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งชายและหญิง ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วมกว่า 250 คน ... [09/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
850 people like this