6431
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ รับมอบทุนการศึกษาจากคุณคชวัฒน์ และคุณชัชฎากร ชื่นบุญ ซึ่งนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

    คุณคชวัฒน์ ชื่นบุญ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร โดยคุณคชวัฒน์นั้นมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจที่จะศึกษาทางด้านเกษตรโดยที่พื้นฐานครอบครัวทำการเกษตรอยู่ดั้งเดิมแล้ว โดยคณะเกษตรศาสตร์จะได้มอบให้กับนักศึกษาในโอกาสต่อไป... ... [30/01/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
551 people like this