6428
การบายศรีสู่ขวัญ สืบสานวัฒนธรรม และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และอำลาอาลัยรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์และความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ภายในสาขาวิชา ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ขึ้น ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ... [05/03/2015]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
744 people like this