8492
คณบดี เปิดงานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง

ia

  • วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด จัดมหกรรมแข่งขันการทำอาหารจากไก่พื้นเมือง ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศษาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และคุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เป็นผู้มอบโล่รางวัล เงินรางวัลพร้อมใบประกาศ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า วัฒนธรรมการกินของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไก่พื้นเมือง” ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของคนไทย สมควรอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้ไก่พื้นเมืองและอาหารไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประเทศไทยในระยะยาว ดังนั้นศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จึงได้จัดโครงการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ไก่พื้นเมือง ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไก่พื้นเมืองสู่ตลาดโลก และสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการส่งออกไก่พื้นเมือง และส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปไก่พื้นเมือง แปรรูปอาหารที่มีไก่พื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมหรือความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด ... [01/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1190 people like this