10177
มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโครงการ Pilot farm

ia

  • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยโครงการ Pilot farm เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องรับรองอาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการหารือร่วมกันเรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการ “Pilot farm” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจันธนู สัตยาวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย นายกณพ สุจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการบริหารจัดการ Pilot farm ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง สู่แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป สำหรับโครงการ Pilot Farm นั้น เป็นโครงการจัดตั้งฟาร์มวิจัยครบวงจร ซึ่งใช้เป็นต้นแบบทั้งด้านการจัดการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การวิจัยด้านการศึกษาการเกษตร ด้านการตลาด และเป็นสถานที่สำหรับฝึกงานของนักศึกษาหลากหลายสาขา นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตรและอื่นๆที่ดีต่อไป ... [11/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / วรนุช มรรควัลย์ /NCAB
881 people like this