11342
การติดตาม เกษตรกรที่เข้ามาเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ia

 • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเครือข่ายคุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส บ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่จะมาเป็นmultiplierผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
  นายต่อศักดิ์ ปัจจุโส เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เลี้ยงไก่ประมาณ 1-2 ไร่ ทำเป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ จำนวน 4 โรงเรือน โรงเรือนมีขนาด 10x16 เมตร โดยมี 2 โรงเรือน แบ่งย่อยโรงเรือนให้มีลักษณะเป็นคอกย่อย จำนวน 16 คอกย่อย โดยโรงเรือนทั้งหมด สามารถรองรับการเลี้ยงไก่ได้รวม 7,000-9,000 ตัว จากการนำไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ตอนนี้นำไก่พื้นเมืองไปเลี้ยงอยู่ในช่วงคัดพ่อ-แม่พันธุ์แล้ว ไก่พื้นเมืองที่นำไป โตไว และปรับสภาพเข้ากับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยใช้อาหารข้นไก่เนื้อเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การเลี้ยงจะเป็นแบบลักษณะใช้พ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองคุมฝูง โดยจะใช้อัตราอยู่ที่ 1: 6 หรือ 4 :24 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการคัดตัวพ่อแม่พันธุ์ที่จะได้ในช่วงรุ่นแรก
  รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และรศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ แนะนำในส่วนของเรื่องการดูแลโรคระบาดของไก่ โดยให้มีการจัดการเรื่องวัคซีน จะต้องทำวัคซีนตามโปรแกรม ในส่วนของเรื่องอาหารให้อาหารข้นสูตรไก่เนื้อสำหรับพวกไก่ขุน แต่ส่วนพ่อ-แม่พันธุ์จะต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากไก่พื้นเมืองพ่อแม่พันธุ์จะต้องไม่อ้วนจนเกินไป และต้องไม่ตัวเล็กจนเกินไป อาหารจะเป็นตัวแปรที่สำคัญประการหนึ่ง


  หากเกษตรกรสนใจด้านการเลี้ยง ติดต่อ-สอบถามที่เบอร์ 086-8089267
  หากมีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) 043-342407ได้ทันที ... [13/03/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: /
1205 people like this