7913
การจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา)

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ พร้อมด้วยนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา Mr.Sophal Lcikong Mr.Dy Piseth ได้เข้าร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ... Link [10/03/2015]

    .

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
758 people like this