5489
คณะเกษตรศาสตร์มอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำมข.55 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มอบหมายให้นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นำพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำมข.55 จำนวน 10 ตัว มอบให้ศูนย์เรียนรู้การเกษตร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปเลี้ยงภายในโครงการ ในการนี้มีคณะอาจารย์ บุคคลากร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น อีกด้วย ... Link [10/03/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
582 people like this