8075
คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8)

ia

  • ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทรุ่นทั่วไป และ ประเภท รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ... [15/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์/ศิริชัย / เฟสบุ๊คสมาชิกชมรมฟุตบอลบุคลากร มข.
843 people like this