7072
ชาวกีฏวิทยาร่วมทำโรงทานในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ

ia

  • ในวันที่ 19 และ 22 พ.ค. 58 คณาจารย์ทั้งในและนอกสาขากีฏวิทยา ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของทางสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมสร้างบุญกุศลจัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อค?ูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเ?ษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางสาขาได้รับเงินสมทบทุนเพื่อจัดตั้งโรงทางทั้งสิ้นจำนวน 14900 บาท มาจากบุคลากรในสาขา และนอกสาขาได้แก่ สาขาโรคพืชวิทยา สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาพืชสวน สาขาสัตวศาสตร์ ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายบริการการศึกษา การเงินและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าสาขากีฏวิทยา ... [25/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / นักศึกษาสาขากีฏวิทยา
670 people like this